4, nyní u jen na závr pidáme místu zanku na map a tím umoníme Fast trevel. Plnní a vzhled buggy Concord Neo Quantum. Modrá, penáení trevel ne, trevel set…